Mô hình mẫu

Dự án biệt thự anh Nam Cà phê Cộng


Tên dự án  : biệt thự anh Nam Cà phê Cộng

Địa điểm dự án: Nhà anh Nam

Diện tích ước tính: 

Dự án biệt thự bà Thái Hương giám đốc công ty TH True Milk


Tên dự án : biệt thự bà Thái Hương giám đốc công ty TH True Milk

Địa điểm dự án: Nhà Bà Thái Hương 

Diện tích ước tính : 

Dự án biệt thự chú Kính giám đốc công an tỉnh Phú ThọTên dự án: biệt thự chú Kính giám đốc công an tỉnh Phú Thọ

Địa điểm dự án : Tỉnh Phú Thọ

Diện tích ước tính: 

Dự án biệt thự nhà anh Bình ngân hàng VietcombankTên dự án : biệt thự nhà anh Bình ngân hàng Vietcombank

Địa điểm dự án: Biệt thự nhà anh Bình 

Diện tích ước tính :