Mô hình mẫu

Dự án biệt thự giám đốc than Quảng NinhTên dự án : biệt thự giám đốc than Quảng Ninh

Địa điểm dự án : Tỉnh Quảng Ninh

Diện tích ước tính : 

Dự án khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao Silkpark Sa PaTên dự án  : khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao Silkpark Sa Pa

Địa điểm dự án : TP.Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Diện tích ước tính: 

Dự án cung cấp thiết bị tưới Hunter cho SVĐ Quốc Gia - Mỹ đình
Tên dự án : cung cấp thiết bị tưới Hunter cho SVĐ Quốc Gia - Mỹ đình
 
Địa điểm dự án  : SVĐ Quốc gia - Mỹ Đình 

Diện tích ước tính: 

Dự án thư viện Đà NẵngTên dự án : thư viện Đà Nẵng

Địa điểm dự án : Tỉnh Đà Nẵng

Diện tích ước tính: 

Dự án tưới cảnh quan Văn miếu Quốc Tử GiámTên dự án :  tưới cảnh quan Văn miếu Quốc Tử Giám

Địa điểm dự án: Văn miếu quốc tử giám

Diện tích ước tính