Mô hình mẫu

Dự án tưới quảng trường tam đảo Vĩnh PhúcTên dự án : tưới quảng trường tam đảo Vĩnh Phúc

Địa điểm dự án : Tỉnh Vĩnh Phúc 

Diện tích ước tính: 

Dự án tưới sân thể thao cao cấp Cipucha

Tên dự án: tưới sân thể thao cao cấp Cipucha

Địa điểm dự án : Dự án Cipucha

Diện tích ước tính: 

Dự án sân thể thao công an Phú Thọ


Tên dự án : sân thể thao công an Phú Thọ

Địa điểm dự án : tỉnh Phú Thọ

Diện tích ước tính: 

Dự án sân vận động Hà Nam


Tên dự án : sân vận động tỉnh Hà Nam

Địa điểm dự án: Tỉnh Hà Nam

Diện tích ước tính: 

Dự án thiết kế hệ thống tưới SVĐ tỉnh Phú ThọTên dự án : thiết kế hệ thống tưới SVĐ tỉnh Phú Thọ

Địa điểm dự án: tỉnh Phú  Thọ

Diện tích ước tính: